Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
VERKSAMHET
Påskbrasor
Majfester
Sommarfester
MC99 träffar i Kortjärvi
Volleybollturneringar
Lopptorg
Midvinterfester
Byakampen
Årets motionär
Morsdagslunch 11.5.2014
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Byakampen

Sedan gammalt har byborna utmanat varandra till olika tävlingar.  För att dela upp byn i 2 lag för olika lekar och tävlingar använder man sig av samma indelning som de gamla  mejeribologen hade.

 

Tidigare var mejeribolagens uppgift att transportera mjölk till mejeriet. Då mjölkbilen övertog verksamheten blev mejeribolagen onödiga, men återuppstår alltså inför lekar och tävlingar. Ibland har tävlingarna också vandringspris.

 
En ständig kamp pågår mellan bolagen. 

  • frågesport
  • lekar
  • roddtävling
  • dragkamp
  • olika festarrangemang med försök att överträffa förra festen
  • mettävlingar

 

Mejeribolagen

 

Österbacka-Dahlbacka

Antal

hushåll

Lillkalas-Byggningsbacka

Antal

hushåll

Rödklubbi         3 Nygårdas 2
Märabättsi - Söderbacka   3 Forsanders 3
Österbacka      6 Storbacka 6
Harju               5 Storkalas - Lillkalas - Lassas 6
Byggningsbackas 1 Edsvik - Byggningsbacka 5
Bodbacka 4 Bränslo 1

 

Sammanlagda resultat

 

Tävling, datum Österbacka-
Dahlbacka
Lillkalas-Byggningsbacka Leder sammanlagt
Roddtävling 1.5.2002        X 0-1 till Lillkalas-Byggningsbacka
Roddtävling 1.5.2003 X
* i kanten
    1-1 Lika

Mettävling
4.9.2003

X   2-1 till Österbacka-Dahlbacka

Roddtävling
1.5.2004

X   3-1 till Österbacka-Dahlbacka
Roddtävling
1.5.2005
X   4-1 till Österbacka-
Dahlbacka
Dragkamp
1.5.2006
  X 4-2 till Österbacka-Dahlbacka
Dragkamp
1.5.2007
  X 4-3 till Österbacka-Dahlbacka
Dragkamp
1.5.2008
x   5-3 till Österbacka-Dahlbacka

* en deltagare hade inte flytvästen på ordentligt
 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 3.8.2010