Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
VERKSAMHET
Påskbrasor
Majfester
Sommarfester
MC99 träffar i Kortjärvi
Volleybollturneringar
Lopptorg
Midvinterfester
Byakampen
Årets motionär
Morsdagslunch 11.5.2014
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Kortsärappen


Ja e kortsäboo, jae kortsäboo
ja e ko - ko - ko - ko kortsäboo,
hä er int baa assit ti va kortsäboo

Vi haar ein byagåål, vi haar ein byagåål
vi haar ein by - by - by - by byagåål,
hii samlas folttsi varinda da

Vi va årets by, vi va årets by
vi va - vi va - vi va årets by
vi kombär alltjämt ti vara årets by

Vi haar somarfest, vi haar somarfest
vi haar so - so - so - so somarfest,
folttsi ha samlast ti somarfest

Vi haar ministern jär, vi haar ministern jär
vi haar vii - vii - vii -vii viideroos,
Ulla-Maj

Ho ha holdi taal, ho ha holdi taal
ho ha ho - ho - ho - ho holdi taal
hurja taal

Vi haar ein vandringsleed, vi haar ein vandringsleed
vi haar ein va - va - va - va vandringsleed,
trudu vaal trampa på vandringsleedn

Vi haar jo kortsäsjöön, vi haar jo kortsäsjöön
vi haar jo ko - ko - ko - ko kortsäsjöön,
vattni hä glittra i kortsäsjöön

Tär er meitttävlan, tär er meittävlan
tär er me - me - me - me meittävlan,
hondratals meitar på meittävlan

Som er best äntå, som er best äntå
som er be - be - be - be best äntå
Vi haar sånakonona, vi haar sånakonona
vi haar så - så - så - så sånakonona
VÅÅR SÅNAKONONA


.

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 21.3.2004