Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Byagårdsföreningen
Kortjärvi marthakrets
Sånakonona
Bönehusföreningen
Styrelsen
Verksamhet
Kortjärvidagen/Bönehusets dag
Kortjärvi bönehus 80 år
Övriga föreningar
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Kortjärvi Bönehus fyller 80 år

Jubileumsfesten hölls söndagen den 19 augusti 2012.

Evangeliföreningens ordförande Invar Dahlbacka föredrog historiken. Tereskvartetten och strängbandet sjöng. Bengt Djupsjöbacka talade också.

Från historiken kan nämnas att på trettiotalet gick väckelsens vågor starka över bygden och Kortjärviborna tyckte man borde bygga ett bönehus för att ha ett ställe att samlas på till möten och andakter.  Det fanns redan dåm ett bönehus i Högnabba, men man tyckte att avståndet dit var lite för långt. Man startade hösten 1931 med stockinsamling och arbetade på talko. Offerviljan var stor och många bidrog också med vackra penningsummor. Mats Bodbacka övertalades att ta på sig arbetsledaruppgiften mot att byborna hjälpte honom med nyodlingen vid Ågnabba.

15 maj stod huset färdigt att invigas för sitt ändamål.

Bilder och text: Folke


 

 På jubileumsfesten delgav Evangeliföreningens ordförande Ingvar Dahlbacka bönehusets historik och berättade om tillkomsten av huset och om intressanta detaljer från de första tiderna av verksamheten. Prosten Bengt Djupsjöbacka talade och bönehusföreningens ordförande Torolf Nygård höll i trådarna.

Tereskvartetten sjöng flera sånger. Kvartetten består av fyra utflyttade Kortjärvibor och två ingifta Kortjärvibor.

Terjärv strängband sjöng under ledning av Bo-Greger (Bogi) Nygård.

En del av festpubliken 

Kaffe och gemenskap hör tilol bilden när man samlas till fest. 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 7.8.2013