Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Byagårdsföreningen
Styrelsen
Stadgar
Talko
Produkter
Serveringsgrupper
30 års verksamhet
Sjökommittén
Årsmöte 2011
Årsmöte 2013
Kortjärvi marthakrets
Sånakonona
Bönehusföreningen
Övriga föreningar
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Kortjärvi byagårdsförening

 

Byagårdsföreningen registrerades år 1974. Föreningen äger byagården, som byggdes på talko som en tillbyggnad till bönehuset i slutet på 80-talet.

Byagården utgör byns medelpunkt för olika aktiviteter. På mellanvåningen finns samlingssal, kök och bönehusets utrymmen. Vävstolar finns i källaren. På vinden finns ungdoms- och samlingsutrymmen samt ett förrådsrum.

Byagården är även uppkopplad till fibernätet.

   

Kontaktuppgifter

Kortjärvi byagårdsförening r.f.
Adress: Kortjärvivägen 376
68700  TERJÄRV
E-post: kortjarvi@osterbotten.fi

Eller via föreningens styrelse

 

Medlemsavgift

Avgiften är enligt årsmötets beslut

 • 4 € för enskilda 
 • 6 € för par och familjer
 • 20 € för ständig medlem 
 • 40 € ständigt för par och familjer

Föreningen sänder ut bankgiron till alla hushåll i Kortjärvi.

 

Verksamhet

Verksamheten består av samlingstillfällen för byborna och olika aktiviteter som stöder föreningen och hjälper till att skaffa medel till underhåll. Verksamheten är närmare presenterad under Verksamhet.

Talkoandan har alltid blomstrat i byn och föreningen har fungerat som initiativtagare till många projekt: 

Protokoll

För att få tillgång till föreningens styrelseprotokoll krävs en inloggning

        - Intranet -

Logga in

Logga in genom att fylla i ditt användarnamn och lösenord nedan.

Användarnamn
Lösenord

 


 

 

 

 

 

 


Kortjärvi byagård

 
Historik

Byagårdsföreningen är en ung förening. Första konstituerande sammanträdet hölls på Kortjärvi småskola den 5 mars 1973. Enligt mötesprotokollet beslöt man bilda en förening vars uppgift var att tillvarata kortjärvibornas intressen och främja bybornas ekonomiska, sociala och kulturella intressen. 


Första styrelsen
:

Till första ordförande valdes Göran Forsander och till sekreterare valdes butiksföreståndare Bernhard Sjölind. De fick i uppdrag att lämna in förslag till stadgar till föreningsregistret. Föreningen registrerades den 18 januari 1974.

 • Göran Forsander, ordförande
 • Marita Edsvik viceordförande
 • Bernhard Sjölind, sekreterare
 • Maj-Britt Österbacka, medlem
 • Per Österbacka, medlem
 • Berit Byggningsbacka, suppleant
 • Sven Nygård, suppleant
 • Jarl Byggningsbacka, suppleant


Småskolan indrogs 1964 och kommunen överlämnade då skolhuset till byn. Huset renoverades 1974 och fick tjäna byn fram till mitten av 80-talet. Då ändrades vägen om och fick en ny sträckning varvid småskolan kom i vägen och måste rivas.

 

Ett avtal om samarbete ingicks med bönehus-föreningen och en ny byagård byggdes på talko i anslutning till bönehuset. Bygården blev färdig 1986. Föreningarna fick då tillgång till varsin samlingssal med gemensamma serverings-, köks- och toalettutrymmen.

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 24.8.2010