Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
VERKSAMHET
Påskbrasor
Majfester
Sommarfester
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
MC99 träffar i Kortjärvi
Volleybollturneringar
Lopptorg
Midvinterfester
Byakampen
Årets motionär
Morsdagslunch 11.5.2014
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Sommarfest 14.7.2004

Sommaren 2004 regnade det så gott som varje dag, så även under årets sommarfest. Tältet som restes på talko kvällen före behövdes verkligen. 

Festen inleddes med musik av Klavertramp. Allsången drogs av Leif Knutar tillsammans med Klavertramp. Tack vare Knutars stämma lyckades allsången riktigt bra i år.

Efter dragspelsmusiken önskade Folke Österbacka alla hjärtligt välkomna och då speciellt våra gäster Pehr Löv med fru Gun-May.

Pehr Löv höll festtalet, som behandlade bl.a. sjukvården och en ny lag som ger alla rätt till sjukvård inom rimlig tid. Han uppmanade oss även att inte glömma bort den relativt stora gruppen av dementa åldringar.  Festtalet  kryddades med barns tankar om bl.a. politiker (utdrag ur Mark Levengoods och Unni Lindells bok).

Marjatta Ahlsved tackade Pehr Löv med en "Kortsäpajto" att ha i plenisalen. U-M Wideroos fick en i fjol så vi börjar bli välrepresenterade i "stoorstaan".

Olof Skog presenterade emigrantöden samt berättelser ur sin far, Hari-Kalles liv. Berättelserna kommer småningom att ingå i byns historikbok.

Årets vintermotionär premierades av Marjatta och Folke. Marit Byggningsbacka fick sin första inteckning i vandringspriset. Vinterns anteckningar räknades från häften både vid Meddasnabba och Albertas föusi. Skidspåren var i flitig användning av både bysbor och kaustbybor.


Kortkören
Väntan blev litet lång inför den stora utmaningen. Till sist kom  pensionärerna utmanade av fjolårets rappgubbar. Byns pensionärer, eller Kortkören, var uppklädda i sin bästa stass. De framförde både en sång i Hill-dur och en dikt: "Tänk att det har blivit folk av oss ändå!"

En uppklädd Elof fungerade både som ledare och dirigent. Byns ungdomar utmanades av Kortkören till nästa års fest.

 

33 sekunders film med Kortkören 2,6 MB
Nedladdning med ADSL ca 50 sekunder
Kortkoren_upptrader.MPG 

 

Foton

 

Folke hälsar välkommen  Pehr Löv håller festtalet
 Våra gäster Pehr Löv med fru Gun-May  Klavertrampare underhåller
Marjatta Ahlsved tackar och överräcker "Kortsäpajto" Olof Skog berättar om Hari-Kalle
Årets vintermotionär Marit Byggningsbacka Regnet det bara öser ner
Publiken sjunger allsång Leif Knutar drar allsången
Årets utmaning pensionärernas Kortkör Kortkörsdirigenten Elof

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 1.8.2010