Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Boken om Kortjärvi
Första bosättningen
Skola och utbildning
Byagemenskap, idrott och tävlingar
Bolag och föreningar
Näringsliv
Vägen, bilar, el och brandspruta
Legender
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Historik

Vintern 2002 beslöt byagårdsföreningen att skriva ner äldre personers berättelser om Kortjärvi.

Till att börja med intervjuade styrelse-medlemmarna flere personer och detta resulterade i två historikhäfte, som utgavs i oredigerad form. 

 

För att komma vidare i arbetet ordnades en kurs i byaforskning, kallad Kortjärvi Forntid-Nutid-Framtid. Kursen pågick i två år med ca 10 deltagare och med Folke Österbacka som kursledare.

 

Kursdeltagarna samlade in material om seder och bruk i byn, släktuppgifter samt uppgifter om folks yrken, arbeten, bosättning, utflyttning, bolag, föreningar o.s.v. 

 

Äldre bysbor berättade via intervjuer eller skrev själva ner sina minnen från barndomstiden och från de svåra krigsåren. Speciellt Bernhard Sjölind skrev många artiklar om olika arbetsmetoder och sedvänjor i byn.

 

Lassas släktbok av Verner Lindsjö blev stommen för släktregistret och arbetsgruppen försökte följa upp släkternas spridning ut i världen.

 

För att få uppgifter om byns uppkomst, tillväxt och öden fick vi hjälp av Max Nygård. Han använde sig främst av material från Landsarkivet i Vasa i sin forskning.


En del av materialet publiceras enligt menyn till vänster. Boken ger mera läsning och vi hoppas den ska ge information om vad Kortjärvi är och har varit samt ge kunskap om en del livsöden, som varit förknippade med byn.

 

Bokförsäljning

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 14.9.2010