Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FRITID
Sevärt
Naturen
Allemansrätten
Björnspår
Naturstig
Blomflora
Fiske
Jakt
Fågelskådning
Skidspår
Simstrand
Skateramp
Kortjärvi i miniatyr
Terjärv kanotled
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Allemansrätten

(Källa: Miljöförvaltningen)

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare.

Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon.

Allemansrätten är landets sed: en allmänt godkänd rätt som bygger på flera olika lagar. Den gäller även utlänningar.

Allemansrätten i ett nötskal:

Du får:
 • röra dig till fots, cykla och åka skidor överallt i naturen – utom på gårdsplaner eller över åkrar, ängar eller planteringar som kan ta skada
 • tillfälligt vistas på marker där det är tillåtet att röra sig enligt ovan. Du kan till exempel tälta relativt fritt, bara du håller ett tillräckligt avstånd till andras bostäder
 • plocka vilda bär och blommor samt svamp
 • meta och pimpelfiska
 • ägna dig åt båtliv, simma och tvätta dig i sjöar och vattendrag samt färdas på isen.

Du får inte:

 • störa häckande fåglar eller deras ungar eller skada fågelbon
 • skrämma renar eller vilt
 • på annans mark fälla eller skada växande träd, inte heller ta torra eller kullfallna träd, ris, mossa eller liknande
 • utan tvingande skäl göra upp öppen eld på annans mark
 • störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen, till exempel spela högljudd musik
 • skräpa ner i naturen
 • köra ett motorfordon i terrängen utan tillstånd av markägaren, inte heller fiska eller jaga utan vederbörliga tillstånd.

 

Läs mera på Miljöförvaltningens sidor

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 4.4.2004