Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FRITID
Sevärt
Naturen
Naturstig
Blomflora
A - Ö
Fiske
Jakt
Fågelskådning
Skidspår
Simstrand
Skateramp
Kortjärvi i miniatyr
Terjärv kanotled
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Blomflora i Kortjärvi: A - Ö

Blomlänkarna går till mera information om blommorna. I första hand till LuontoPortti  som presenterar Finlands växter, i andra hand till Den virtuella floran som presenterar Nordens växter.

Bra hjälp för identifiering av växter får man av Luontoporttis identifieringsverktyg.

Blomma Foto från Kortjärvi  Kortjärvi-namn Kortjärvi-växtplats Kommentar
Andmat  Foto  

Stillastående vatten bla. diken vid Meddasnabba

 

Backskärvfrö

 Foto  

Vägren nära åbron och Rööklobbi

 
Baldersbrå  Foto   Åkermark och trädgårdar bl.a. Märabäcksbacka Ettårig
Bergdunört  Foto  

Bl.a. Märabäcksbacka

 
Blodrot  Foto  

Torra backar, bl.a. Edsviken och Bynisbacka

Roten färgas röd vid snitt
Blomvass  Foto  

Kortjärvi-sjön  bl.a. vid simstranden

 
Blåbär  Foto Blåbärä

Skogen, bl.a. Bynisbacka 

 
Blåklint  Foto  

Åkrar, dikesrenar bl.a. längs Kortjärvi-vägen

 Ettårig
Borsttistel/
Brudborste
 
 Foto Tiistel Fuktig ängs- och skogsmark, dikesrenar bl.a. vid byagården Både hela och flikiga blad, som har silverfärgad undersida
Brunört  Foto   Fuktiga gräsmarker bl.a. vägen till Lindliidä och i gräsmattor Kallas också Skogshumle 
Brännässla  Foto Brännesslona

På kväverik mark bl.a. Märabäcksbacka

 
Daggkåpa  Foto   Gräsmarker bl.a. Bynisbacka  Färgväxt
Använts som sårläkande
Ekorrbär  Foto   Skogar och skogsbryn bl.a. Meddasnabba Giftig 
Fackelblomster  Foto  

Kortjärvi sjöstränder och Sjoända

Har använts till garvning 
Fingerört  Foto   Dikesrenar bl.a. längs Brännslo-vägen Fingerört men vet inte vilken, möjligen Femfingerört
Finnmyrten  Foto   Mossar och våtmarker bl.a. Riispetovitzä Giftig
Flockfibbla  Foto  

Dikesrenar bl.a. före åbron

Färgväxt 
Frossört  Foto   Stränder, bl.a. Märabetzi Har använts mot frossa 
Förgätmigej  Foto  

Odlade marker och som ogräs 

Åkerförgätmigej
Ettårig 
Gatkamomill  Foto Kamomill  Vägar och stigar bl.a. Rööklobbi Ettårig
Har använts i örtteer
Getpors  Foto Pårsriisi  Torra mossar bl.a. före Kåtabacka Kallas även Skvattram. 
Stark doft
Groblad  Foto Grodblad Torra stigar och vägrenar bl.a. Rööklobbi Av indianer kallad "blekansiktenas fotspår"
Gråbo  Foto   Bl.a. Sjoända, Dahlbacka och hamnvägen Allergiframkallande. Har använts mot reuma och som matkrydda.
Gråfibbla  Foto  

Bl.a. efter ria vid naturstigens start

 
Grässtjärnblomma  Foto   Gräsmarker och vägrenar bl.a. vid byagården  
Grönpyrola  Foto  

Torra gamla barrskogar och dikesrenar
Bl.a. Bynisbacka, Junnasbacka

 
Grönskära  Foto  

Brännslovägen

Ovanlig
Gul fetknopp  Foto   Torra backar och dikesrenar bl.a. längs strandvägen  
Gul näckros  Foto Neckroosona

Kortjärvi sjön bl.a. vid simstranden

 
Gullris  Foto   Dikesrenar och skogsbryn bl.a. Märabäcksbacka Har använts som sårläkande pulver 
Gulsporre  Foto   Torra marker och vägkanter bl.a. vid åbron Har använts mot bl.a lever- och mjältåkommor
Gulvial/
Ängsvial
 Foto   Dikesrenar bl.a. Bodbackavägen och Sjoända   
Gårdsskräppa/
Gårdssyra
 Foto  

Dikesrenar bl.a. längs Brännslo-vägen

 
Gäddnate  Foto   Dyiga näringsrika sjöar såsom Kortjärvi sjön bl.a. vid Lindliidä  
Hagfibbla

 Foto 

    Helgula blommor
Hallon  Foto Hallona Hyggen och steniga marker bl.a. Märabäcksbacka   
Hampdån  Foto Stinnesslona  Odlade marker, diken bl.a. Märabäcksbacka Ettårig.
Blomma kan användas som visselpipa 
Harsyra  Foto Bröö å smöri

Skog och skogsbryn bl.a. Märabäcksbacka

Hög oxalsyrehalt 
Hjortron  Foto Hjootrona

Mossar och våtmarker bl.a. Meddasnabba

 
Humleblomster  Foto   Diskesrenar bl.a. vid byagården och Brännslo-vägen Har använts mot frossa och diarré 
Hundfloka/ hundkäx  Foto   Överallt  Färgväxt.
Använts som grönsak och vid sårbehandling
Häckvicker  Foto  

Bl.a. Dahlbacka, Grynno och vid byagården

 
Hönsbär  Foto  

Fuktig mager mark bl.a. Lillholmi

Röda bär som äts av fåglar
Höstfibbla  Foto   Torra marker ängar backar och dikesrenar bl.a. längs Kortjärvivägen Parflikiga blad i rosett. Yttre blommorna har röd strimma på utsidan
Igelknopp  Foto   I sjöar, åar och diken bl.a. i Kortjärvi sjö vid Lindliidä  
Jordreva  Foto Myntona  Dikesrenar och gräsmarker bl.a. Mära-bäcksbacka o Sjoända Har använts som spenat och krydda samt mot tandvärk 
Jordrök  Foto   Som ogräs på odlade marker bl.a. Märabäcksbacka  Ettårig
Har använts mot hud- och lever-åkommor
Jungfru Marie nycklar  Foto   Våta skogsmarker, så också i Kortjärvi. Vår vanligaste orkidé, men ändå ovanlig.
Kabbeleka/
Kalvleka
 Foto Braaxbloomo Sjöstränder, Märabetzi och Haribetzi Giftig
Har använts som kapris 
Kalla/
Missne
 Foto Kalla 

Våta diken, bl.a. stigen mot Meddasnabba

Giftig

Kattfot  Foto  

Dikesrenar bl.a. före Kaustby-gränsen 

Finns både vita och rosa blommor 
Kaveldun  Foto  

Bl.a. Sjoändviken  

 
Klofibbla  Foto   Backar, vägrenar, mager åkermark bl.a. Märabäcksbacka Rosettblad bortvissnade vid blomning. Helgula blommor. Få blad på mager åkermark
Kråkbär/
Kråkris
   

Torra moskogar, sandmarker

Vintergröna blad
Kråkklöver  Foto   

Kortjärvi stränder bl.a. Lindliidä

 
Kråkvicker  Foto Mösärträ 

Som ogräs litet överallt 

 

 
Kärleksört/
Käringkål
 Foto   Torra backar och dikesrenar bl.a. vid åbron  
Kärrsilja  Foto   Våta och fuktiga strandängar, diken bl.a. längs naturstigen vid Bynisbacka  2-årig ört
Kärrtistel  Foto Tiistel

Fuktiga diken och ängar

 

Kärrviol  Foto Violä

Fuktiga lundar bl.a. Riispeto, Lataåågä

 
Liljekonvalj  Foto Liljona Lundar bl.a. vid Bynisbacka och Gambägååln 

Fridlyst?
Giftig 

Lingon  Foto Lingona

Kortjärvi-skogarna 

 

 
Linnea  Foto   Mossig barrskog bl.a. Edsviken och Gambägååln Trådtunna meterlånga revor. Vintergröna blad. Tidigare använts mot gikt och reumatism
Liten blåklocka  Foto Blååklocko  Dikesrenar och ängsmarker bl.a. Märabäcksbacka  
Ljung  Foto  

Torra skogsmarker bl.a. längs naturstigen

Färgväxt
Lomme  Foto   Näringsrik odlingsmark bl.a. som ogräs i trädgården Ettårig
Maskros  Foto Smörbloomo  Litet överallt och speciellt där man inte vill ha denna "ros"  
Mjölkört/
Duntrav
 Foto Ämmjölka Dikesrenar och gräsmarker bl.a. före åbron   
Nysört  Foto   Ängsmarker och dikesrenar  Har använts för att framkalla nysningar 
Odon    

Fuktiga myrar, bl.a. Lataåågä & Riispetovitzä 

Liknar blåbär
Olvon  Foto   Mullrika ljusa lundar och skogsbryn bl.a. Märabäcksbacka Röda bär
Ormbär/
Trollbär
 Foto  

Fuktiga näringsrika lundar bl.a. Meddasnabba

Bäret är giftigt
Ormrot  Foto   Gräsmarker bl.a. Byggningsbacka, Gambägååln o Breidbacka  
Penningört/
Penninggräs
 Foto Pengört  Som ogräs på odlade marker bl.a. Märabäcksbacka Ettårig 
Pilört  Foto   Som ogräs på odlade marker bl.a. Märabäcksbacka  
Prästkrage  Foto Prestkraga Litet överallt Älskar, älskar inte, älskar ....
Renfana  Foto  

Dikesrenar 

 

 
Revfibbla  Foto  

Bl.a. vid bodä och Rööklobbi

 
Revlummer  Foto  

Skogsväxt växer bl.a. vid Harju

Vintergrön. Bildar meterlång revor.
Revsmörblomma  Foto   Gräsmarker som ogräs bl.a. längs Brännslovägen  
Vresros    

 

 
Rosling  Foto  

Bl.a. Riispetovitzä och Lataåågä

 
Rybs  Foto   Som ogräs i åkrar och vid vägkanter bl.a. längs Kortjärvi-vägen Blommorna högre upp än knopparna - tvärtom på Raps
Rödblära/
Skogslyst
 Foto Skogslyst  Dikesrenar och ängsmarker bl.a. Märabäcksbacka  
Rödklöver  Foto Klöövern  Dikesrenar och
ängsmarker bl.a. vid byagården
 
Rödsyra/
Bergssyra
 Foto  

Dikesrenar bl.a. före åbron

 
Rölleka  Foto   Dikesrenar och
ängsmarker
Äver rosa blommor. Har använts mot reuma, magbesvär och sår 
Sjöfräken  Foto Fräkni 

I sjöar, dammar och våta diken bl.a. Kortjärvi sjö 

Oftast ogrenad
Sjöranunkel  Foto  

Kortjärvi sjö bl.a. vid Lindliidä

Ovanlig
Skogsfibbla  Foto  

Steniga slänter bl.a. längs Bodbackavägen

Helgula blommor
Bladrosett
Skogsfräken  Foto Fräkni 

Fuktiga skogar och lundar bl.a. Meddasnabba

Yvigt granlikt utseende
Skogskovall  Foto  

Skogar, skogsbryn  bl.a. vid Edsviken

 
Skogsnoppa     Torra området bl.a. Märabäcksbacka  
Skogsnäva  Foto  

Ängar, dikesrenar bl.a. vid byagården

Kallas också Mídsommarblomster. Liknar Ängsnäva, men den har mera flikiga blad och oftast klarblå.
Skogspipa/
Strätta
 
 Foto  

Diken bl.a. längs vägen till Lindliidä

Kallas både Strätta och Skogspipa. Växer i 8 - 9 år, blommar en gång och dör därefter.
Skogsstjärna  Foto Skogsstzäärno 

Skogsbryn bl.a. Meddasnabba

 
Skogsviol  Foto Violä Skogslundar bl.a. mellan Grynno och Meddasnabba  
Smultron  Foto Smultrona 

Torra backar bl.a. Märabäcksbacka

 
Småsnärjmåra  Foto   Öppen frisk mark jordhögar, vägrenar bl.a. längs Kortjärvvägen Ettårig. Snärjande, sträva blad
Smällglim/
Ängsglim
 Foto   Ängs- och åkermarker bl.a. längs vägen till Lindliidä  
Snårvinda  Foto  

Snår och gräsmarker bl.a. Söderbacka

Flerårig slingerväxt kan bli 3 meter
Solöga/
Smörblomma
 Foto Messomasblommo Ängsmarker och dikesrenar bl.a. vid byagården Giftig. Kallas både Solöga och Smörblomma
Sprängört  Foto   I vattenbryn på grunt vatten bl.a. längs ån vid Meddasnabba Dödligt giftig
Stenbär  Foto   Fuktig gräsmark bl.a. Bynisbacka och Gambägååln  
Stensöta  Foto   Växer i mossa på stenar och berghällar bl.a. på Märabäcksbacka Krypande jordstam
Stormåra  Foto   Ängar, backar och dikesrenar bl.a. på Rööklobbi  
Strandlysing  Foto   Längs ån mellan Meddasnabba och Grynno Kallas även Videört
Sumpnoppa     Fuktig stigar, blöta odlingsmarker t.ex.  Märabäcksbacka Ettårig
Svalting  Foto  

I grunda vattensamlingar t.ex. Kortjärvi sjö

 
Svenskfibbla  Foto   På fuktig gräsmark, vägrenar bl.a. längs Brännslovägen Blomman rödskiftande på undersidan
Svinmålla  Foto   På odlade marker som ogräs bl.a. Märabäcksbacka  
Svärdslilja  Foto   Näringsrika sjöar bla. Kortjärvi stränder och våta diken 

Giftig 

Syra  Foto     Vet inte vilken sorts syra. Liknar Ängssyra men rosa
Säv  Foto Sävä

Kortjärvi sjö 

 
Teveronika  Foto   Dikesrenar och ängsmarker bl.a. vid byagården  Kallas även Teärenpris eller Mormors glasögon 
Tibast  Foto Tsellarhals Bl.a. Märabäcksbacka

Fridlyst
Mycket giftig

Toppdån  Foto Stinnesslona 

På öppna odlade marker och hyggen

Ettårig. Kan ha både vita eller rosa blom
Topplösa  Foto   Våta diken och bäckar bl.a. Märabetzsi och Bynisbacka   
Trampört/
Trampgräs
 Foto   Som ogräs på odlade marker bl.a. Märabäcksbacka  
Tranbär  Foto  

Mossar och våtmarker bl.a. Riispetovitzä

 Till sylt och likör
Trolldruva  Foto   Skuggiga, mullrika skogslundar bl.a. Märabäcksbacka mot Sjoända Giftig. Kallas också Paddört eftersom omtyckt av paddor. Förr kunde man göra bläck av saften.
Tussilago/
Hästhov
 Foto   Dikesrenar Kallas även Hästhov
Har använts mot hosta
Tuvull  Foto  

Mossar och våta diken bl.a. Riispetovitzä

 
Vass  Foto Vassä

Kortjärvi sjö 

 
Vattenklöver  Foto  

Kortjärvi sjön bl.a. vid Meddasnabba

 
Vattenmåra  Foto   Stränder, kärr, diken bl.a. Bynisbacka nere vid sjön

 

Vide  Foto

Viidikissona

Överallt  
Vitklöver    Foto Klöövern  Dikesrenar och
ängsmarker bl.a. vid byagården
 
Vit näckros  Foto Neckroosona

Kortjärvi sjö bl.a. vid Lindliidä

 
Vresros    

Dikesrenar bl.a. längs Kortjärvivägen

 
Vårfryle   Foto   Dikesrenar och
ängsmarker bl.a. Märabäcksbacka
 
Våtarv  Foto  

Som ogräs i våra trädgårdar

 
Vänderot/
Läkevänderot
 Foto Valeriana  Fuktiga ängar och stränder, diken bl.a. Meddasnabba, Grynno o. Bynisbacka Har använts som lugnande medel. Finns både vita och rosa blommor.
Åkerbinda  Foto   På odlad mark bl.a. som ogräs i trädgårdslandet

Ettårig.
Kan bli en meter lång.

Åkerbär  Foto  

Fuktiga marker bl.a. Meddasnabba 

 
Åkerfräken  Foto Fräkni Öppna marker och vägkanter bl.a. vid åbron Har en fertil vårform och steril sommarform
Åkerkål     Dikesrenar och
ängsmarker bl.a. längs Kortjärvvägen
 
Åkerkårel  Foto  

På åkrar eller anan odlad mark bl.a. Brännslo

Ettårig
Åkermynta  Foto  

Odlade marker bl.a. efter Grynno

 
Åkertistel  Foto Tiistel

På odlade marker bl.a. som ogräs i trädgården

Stickande blad. Rot i flere nivåer.
Åkerviol  Foto Violä Gräsmarker och odlade marker bl.a. Märabäcksbacka  
Älggräs   Foto  

Fuktiga diken, nästan överallt bl.a. Dahlbacka

 
Ängsklint  Foto   Där naturstigen korsar vägen vid Bynisbacka. Kallas även Finnklint.  Ovanlig
Ängsklocka   Foto Engsklockona  Dikesrenar och
ängsmarker bl.a. Rööklobbi
Innehåller mjölksaft
Ängskovall   Foto  

Diken och skogsbryn bl.a. Edsviken

 
Ängsnäva  Foto   Dikesrenar, ängar bl.a. Märabäcksbacka Liknar Skogsnäva men bladen mera flikiga. Blommorna djupblå färg
Ängsskallra  Foto Skallrona 

Dikesrenar bl.a. Rööklobbi, Breidbacka

Ettårig. Kallas också liten höskallra

Ängssyra  Foto   Dikesrenar lite överallt bl.a. längs Brännslo-vägen   
Ängsviol  Foto Violä

Dikesrenar bl.a. vid byagården

Kallas också Hundviol

Ärenpris 

 Foto   Torra backar bl.a. Märabäcksbacka, Sjoända, Åbron Har använts mot reuma o. gikt 
Ögontröst   Foto   Dikesrenar bl.a. vid byagården Ettårig
Har använts mot ögonsjukdomar 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 26.8.2012