Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
GÄSTBOK
Sänd en hälsning
Gambäl nyyheitä
Ridtur i mora
Det tar en arbetsdag att teckna en karikatyr
Tryskastiidä
Kortzabyiji
Pärthövel-dikt
Svalkande bilder
Sååjä
Åländskt frimärke
Släktträff vid Lillkalas
Nostalgiska bilder
Robinson Kent
Släktträff på Dahlbacka
Novemberbilder
Fågelblogg
Hur ser skolfreden ut?
Finska mästare
1 Majbilder 2012
Vårbilder i Kortjärvi 2013
Kortjärvi Nappet 2015
KortjärviNappet 2013 bilder
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Gambä Sååjä

Forsens stockarTå ja va ong OS-ååri, åtti
läärt ja mi, ti määt mä mååtti
Sista såman på gambä sååjä
..å fösta ståtzzi i nyylagasååjä!


På raami smoor di  "Geidi"-feitt
annos konndi ha gaai fö heitt
Tå raamsååjä skrambla å håppa
-va i ti hald ii, va a dåppa.


Barkka ståkka et ränno inn
å timbäråxsa, såm va stinn
kona kröväl ein i nakka
stzillt fö ha såm fliisi hakka


"Soolglimta" vaalt vi kalla
stzillna, millan gräna - talla
hä va int na läätt, -qvintta
priima, sekonda - qvartta.

Ångpippi
I bräägååln vi stepla å sveittast
å hä va heitt, tå i va såm heitast
Millablyijä too vi fråån båkka
..å Alpo kåm mä meir ståkka.


På meddaan vaalti mjöltzä, bröö
å i värma kona avaal liiti slöö
Tå Boo byrja öpn tzäfta sänn
fik noo såmt vaa liiti på spänn


"Påko" kåm å starta "ångpippi"*
..å "Hålik" såm jo va liiti "hippi"
Starta hövälmasiin, byrja bryyn
-kniistona ti flöu "upp i skyn"!

Hä va dzära ti taa onda hövälmasiin
tå i kåm såm skoti ur magasiin
listä å rååspont , -väst i väädä !
..män låfta goo, nyhövla bräädä..


å Fafa sa: -fö stzyni leng saan,
bar ja neer värtzi fö 25 pänn daan!
Sambla heila såman på likviidn
..fö piedä va dyyr hatee tiidn....


I snikkäri' i laga di jo smakko
-a kona saan måål elldä lakk' o!
Ja, söis dzik´i til, "förr i väädä."...
-va sko i avaali, uutan bräädä.!!

 

 ( *dieselmotorn)

Kjell Skytte


 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 26.10.2008