Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Årets by 2001

Kortjärvi valdes till Årets by i Svenska Österbotten 2001 av Svenska Österbottens Byar r.f. och Österbottens Förbund. Byagårdsstyrelsen mottog utmärkelsen vid Kronoby Folkhögskola 5.2.2002 av Ulf Gringärds, ordförande för Österbottens byar, och Stig Östdahl, styrelseordförande för Österbottens förbund. Utmärkelsen bestod av ett diplom och en vägskylt.

 

Motiveringen till utmärkelsen löd:

 

Med beaktande av byns storlek kan den uppvisa en imponerande och mångsidig verksamhet där man systematiskt under flera år har vidtagit åtgärder för att utveckla bysamhället. Särskilt noteras det grundliga arbete som gjorts med byaplanen. Den har uppdaterats årligen, och har således blivit ett verktyg för byns utveckling. Ett annat utmärkande drag är den stora mängden av olika samarbetsformer både inom byn med grannbyar och på andra sidan landskapsgränsen. Intressant är också ett aktivt samarbete över språkgränsen samt samarbete med kommunen.

 

 

                                       Skylten pryder nu byagårdens vägg

 

Byagården med skylt      Sånakonona i årets by

 

 

Diplom Årets by 2001 i svenska Österbotten


Årets by 2001

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 27.4.2004