Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Byaplan
Delgeneralplan
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Visioner
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Framtidsvisioner, projekt och planering

Vi skapar själva vår framtid i dag. Detta är kortjärviborna medvetna om och försöker utveckla byn genom olika projekt. Visioner är det inte heller brist på. En del utvecklas till projekt och en del faller i glömska.

 

Eftersom byn är liten med endast 46 hushåll och  130 invånare så utövar byn ingen dragningskraft på inflyttare. Snarare så att dagens unga lockas härifrån. De skulle gärna kanske stanna, men flyttar efter jobben. 

En del arbete för att stoppa utflyttningen har gjorts och under de senaste 15 åren har många familjer stannat. 

Arbetet fortgår och vi försöker skapa en intressant och aktiv by, som följer med sin tid. För att underlätta planeringen har både byaplan och delgeneralplan uppgjorts för byn. 

Vår byportal på Internet är exempel på  att vi försöker hänga med i utvecklingen. Även en utbyggnad av fibernät har verkställts tillsammans med KNT.  

För framtiden är det även viktigt att värna om byns historia och att vara stolt över sitt ursprung. Ett historikprojekt har verkställts och Boken om Kortjärvi gavs ut för några år sen. 

Byagårdsföreningen, och givetvis hela byn, försöker aktivt arbeta för tryggandet av skolan i Djupsjöbacka. Liksom även barndagvård, äldreomsorg samt övrig service.

 

 

Kortjärvis framtid

 

Den livligt trafikerade stamvägen 63 (Kauhava-Ylivieska) går genom byn och orsakar trafikfara.  Byagårds-föreningen försöker aktivt påverka vägverket så att en förbättring åstadkoms. 

För att främja turismen i området har Kortjärvi naturstig och Terjärv kanotled utvecklats. Ännu finns också tankar på att  möjligen utveckla en cykelled. 

Vi önskar även i fortsättningen arbeta för främjandet av byagemenskapen genom olika aktiviteter.

Låt oss göra en bra by bättre!


Byaplan, delgeneralplan, våra projekt och visioner presenteras enligt menyn till vänster.

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 12.9.2010