Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Kultur

Kultur innebär resultatet av andlig och materiall verksamhet, som förs vidare till efterföljande generationer. Vi skapar vår kultur i Kortjärvi genom människorna som bor här och olika aktiviteter. 


Vi har inga muséer, utställningshallar, sporthallar m.m. för kulturverksamhet. Däremot har vi Byagården, som är vårt kulturcentrum och där nästan all verksamhet ordnas.

Byn präglas nog av olika språkkulturer. Som grund finns den finlandssvenska kulturen med allt vad det innebär. Finns dock ett mycket starkt inslag av den finska kulturen genom att vi befinner oss på språkgränsen.

Vi lever alltså i ett tvåspråkigt klimat där de flesta i byn talar båda språken. Många barn är fullständigt tvåspråkiga och på våra sammankomster talar  var och en sitt eget språk. 

Vi lever även i en jordbrukskultur. Byn är liten men finns  flera yngre jordbrukare. Jordbruket styrs i dag av alla EU-direktiv, men våra jordbrukare kämpar tappert vidare. 

Inom byn deltar man aktivt i allt församlingsarbete och många frontpersoner har fostrats inom byn och Bönehusföreningen. Vi lever ett tryggt liv där vi värnar om varandra och förlitar oss på vår tro. 

Även en hel del konstintresse finns i byn. Många hantverkare finns och de säljer aktivt sina produkter. MI ordnar olika hantverkarkurser, som vi gärna deltar i. Vår målsättning är att flitens lampa ska lysa varje kväll i byagården.    

Vi lever lugnt och stilla nära naturen. Den ger oss också fina natur- och kulturupplevelser. 


Under Verksamhet och Fritid finns mera att läsa om olika aktiviteter i byn. 

Byagården - vårt kulturcentrum

 

Kultur söks givetvis även utanför byn. Vi deltar aktivt i olika aktiviteter i kyrkbyn. Dessutom präglas byn av närheten till det finska Kaustby, där det finns ett stort kulturutbud. Speciellt under sommarens festivalvecka.   


 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 22.8.2010