Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Byagårdsföreningen
Styrelsen
Stadgar
Talko
Produkter
Serveringsgrupper
30 års verksamhet
Sjökommittén
Årsmöte 2011
Årsmöte 2013
Kortjärvi marthakrets
Sånakonona
Bönehusföreningen
Övriga föreningar
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Sjökommittén Kortjärvi sjö

Styrelsen

Ordförande: Tage Lassas
Kassör: Jan Edsvik
Medlem: Alf Söderbacka
Medlem: Olof Skog
Medlem: Anita Bodbacka


Kommitténs uppgift

Att förbättra sjöns reaktreationsvärde.

 

Verksamhet

För att finansiera verksamheten har ända sedan 1985 ordnats en mettävling vid åbron. 

Tävlingen har blivit en tradition och har varje år runt 100 deltagare och är en av de största i Österbotten.  

Tack vare gemensamma ansträngningar har byborna i dag en fiskrik och fin sjö som lämpar sig mycket bra för bl.a. fiske, båtfärder och simning. Sjön är i dag byns pärla, som vi gärna visar upp.

 

Historik

I början av 1980-talet, innan något egentligt arbete gjorts för att restaurera Kortjärvi Sjö, var den om somrarna som en grön gräsmatta och det var nästan omöjligt att ta sig igenom med båt. 

På 1970-talet gjordes några försök att få bukt med vassen men med klent resultat. 

År 1984 tillsattes en kommitté för sjön med uppgift att förbättra sjöns rekreationsvärde. Genklangen bland bybor var mycket bra och medel insamlades för anskaffande av en vassklippningsbåt. 

När isen gått 1985 sjösattes båten och vass började klippas. Därefter har klippningsbåten varit igång i över 1000 h. 

Otaliga är också de övriga talkotimmar som arbetats för sjön, bland annat har en små-båtshamn (Lindliidä) anlagts, sjöstränderna grävts och muddrats, simstranden uppsnyggats samt grillhus och wc byggts vid åbron.


 

 

 

Kontaktuppgifter

Kortjärvi sjökommitté
Ordförande
Tage Lassas
Adress: Lassasvägen 37
68700  TERJÄRV
Tfn (06) 867 6450
GSM 050-360 9294
E-post: fornamn.efternamn@agrolink.fi

 

Vassröjning

Sjön var ett grönt hav med vass då röjningen startade med lie.

 

Vassröjning med båt

Klippningsbåten har jobbat över 1000 h med vassröjning

Sjön idag

Sjön i dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 10.8.2010