Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
FRITID
Sevärt
Naturen
Naturstig
Karta
Foton
Håll-humöret-uppe-infon
Blomflora
Fiske
Jakt
Fågelskådning
Skidspår
Simstrand
Skateramp
Kortjärvi i miniatyr
Terjärv kanotled
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Naturstigen


 

1. Kortjärvibornas kyrkobåtshamn
Här startade kortjärviborna förr sin kyrkfärd med båt över Rekijärvi. 

2. Gambelgålsgrunden
Gambelgåln byggdes 1804 av Jakob Andersson Kortjärvi. Gården stod 30 – 40 år och flyttades till Byggningsbacka. Grunderna och brunnen finns kvar.  

3. Soldattorpet i Långbacka
På torpet bodde soldat Blom, Matts Mattsson Furu f. 10.11.1786. Han flyttade 1817 till Gamlakarleby. 

4. Lasses kvarn
Exempel på gammal byaindustri med kvarn, såg, pärthyvel och sädestork. Boback Lasses verksamhet slutade 1963. Grunden finns kvar och används som grillplats.  

5. Stein

6. Fornlämning på Kvänosbacka
Stenrösen gjorda av människohand.
På 1930-talet drunknade en häst i ”måsagrävi” 

7. Bara-gobbis grävä eller Riispeto tseldo
Här kämpade Bara-gobbi  med Den onde själv. Finns en legend om Bara-gobbi.  

8. Fornskogen på Kåtabacka
Fanns tidigare 123 – 130 årig granskog, en del stammar över 30 m höga. Backen avverkades vintern 2003, nu finns bara stubbarna kvar. 

9. Koddonas somarföous på Kåtabacka
Näsibornas sommarfähus dit man for med båt och mjölka morgon och kväll. Gärdsgården höll näsibornas kor åtskilda från kortjärvibornas kor.  

10. Tjärdal  

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 6.4.2004