Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Storkalas och Lillkalas

Storkalas 

Huset byggdes troligen 1772 av Sixten Ahlsveds förfäder.

Huset var till att börja med dubbelt längre än idag men delades på 1800-talet. Andra delen finns idag vid Näsi och ägs av Jan Gistö. Efter delningen byggdes Storkalas ut med ett rum.

På 1950-talet fanns byns post i ett av rummen på Storkalas.

Sixten och Britt-Marie Ahlsved äger idag huset  och bor där med 3 barn. Familjen äger en perennaträdgård med blomsterförsäljning. Trädgården startades av Sixtens mor som sålde sommarblommor.

 

Lillkalas 

Huset byggdes i slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet av Gunnel Forsanders förfäder, som flyttade från Lassas till Lillkalas. 

Idag ägs huset av Hugo sterbhus Gunnel Forsander och Ulla Svahlskulla. Gunnel, som bor i huset,  berättar att hennes släkt alltid ägt huset i rakt nedstigande led.


Till att börja med saknade huset ändkamrar. Dessa har byggts till i ett senare skede men okänt när.

Själva huset har renoverats i flera omgångar, senast 1993 både in- och utvändigt. Köket renoverades i slutet av 1960-talet.  Husets veranda byggdes år 1994.

 

 

 

Storkalas 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 12.9.2010