Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Boken om Kortjärvi
Första bosättningen
Skola och utbildning
Byagemenskap, idrott och tävlingar
Bolag och föreningar
Näringsliv
Vägen, bilar, el och brandspruta
Legender
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Skola och utbildning

Ambulerande skola

Undervisningen påbörjades på 1860-talet med Maja-Greta Djuplund som första lärare. Sofia Österbacka (Halt-Fia) var en annan känd lärare. 

Skolan flyttade från gård till gård varje vecka. 

År 1900 införde Oskar Storbacka raster, vilket föranledde gubbarna att förtrytsamt undra, hur barnen skulle lära sig något, när de för det mesta är lediga.


Kortjärvi småskola

1916 tyckte byns ungdomar att byn behövde en fast skolplats och småskolan byggdes på talko.

Kommunala byaombud tvistade om var kommunens första skola skulle byggas. Hästbacka vann kampen och därför byggde man skolan i Kortjärvi med egna händer. Skolan inlöstes av kommunen 1921.

S
kolan indrogs 1964 och lärare Brita Bodbacka överfördes till Kyrkoby skola och eleverna till Djupsjöbacka skola.

Efter att skolan drogs in användes den som bybornas byagård och självklara samlingspunkt tills den måste rivas för en vägförbättring på 1980-talet.

 

 

 

Miniatyr av Kortjärvi småskola

 

Lärare:

Edit Österlund, Ellen Bodbacka, Elly Döfnäs, Karin Vanne, Ruth Nygård, Eva Kentala, Ann-Mari Djupsjöbacka och Brita Bodbacka.

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 14.9.2010