Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
forum   forum
KORTJÄRVI
OM KORTJÄRVI VERKSAMHET FRITID FÖRENINGAR AKTUELLT OM PORTALEN GÄSTBOK
Kronoby kommun   På svenska    Skriv ut sidan
OM KORTJÄRVI
Karta
Kortjärvi på Google
Kortjärvi på nätet
Service
Kommunal service
Församling
Företag och näringsliv
Kultur
Framtidsvisioner/projekt/planering
Byaplan
Delgeneralplan
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Visioner
Tomter
Fastigheter
Bevarande av gamla hus
Historik
Årets by 2001
NYHETER
Nyheter från Österbottens byar

Visioner

I Kortjärvi satsar vi på att utveckla byns mänskliga resurser. Detta gör vi genom att stärka sammanhållningen i byn med olika typ av verksamheter. Samtidigt vill vi se framåt och följa med vår tid. En del visioner finns och  en del av dem blir verklighet genom olika projekt.


Byautvecklingscentra

Har funnits tankar kring ett byautvecklings-centra vid byagården. Centrat skulle stöda företagsamheten i byn med bl.a. marknads-föring.  Detta är en vision som än så länge inte blivit verklighet, men visionen lever.  

 


Utvidgning av naturstigen 

Kortjärvi naturstig blev klar år 2000. Redan då vandringsleden planerades fanns tankar kring en utvidgning av leden till andra sidan sjön. Vi är glada över vår naturstig och använder den flitigt. Men fortsättnings-vist väntar och hoppas vi på en förlängning.

   


Kommunikation

Den livligt trafikerade stamvägen 63 går genom byn och splittrar den i två delar. Dessutom orsakar den stor trafikfara.   Byagårdsföreningen försöker aktivt påverka vägverket så att en förbättring åstadkoms. 


Kultur- och handelsutbyte

Kortjärvi har endast ca 4 km till Kaustby kommuncentrum. Vi vill utnyttja närheten och befrämja både kultur- och handels-utbyten över språkgränsen till vår sida.


 

 

  

 

 

 

 

 

 Nissas båthus

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Kortjärvi Byagårdsförening r.f.     Senast modifierad: 12.9.2010